preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 9

นางสาวเก็จวลี ศรีลาวงศ์ (โบ)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.16

ประสบการณ์ฝึกงาน : 18 พฤษภาคม - 18 กันยายน 2558

ความคิดเห็น

นายธนาดล สมุทร์คีรี (บอส)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.37

ประสบการณ์ฝึกงาน : 18 พฤษภาคม - 18 กันยายน 2558

ความคิดเห็น

นางสาวพิมอำภา โสชนะ (เมย์)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.3

ประสบการณ์ฝึกงาน : 18 พฤษภาคม - 18 กันยายน 2558

ความคิดเห็น

นางสาวอธิฐาน นันทวิชิต (-)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.68

ประสบการณ์ฝึกงาน : 18 พฤษภาคม - 18 กันยายน 2558

ความคิดเห็น

นายเปรมชล ชุ่มจันทร์ (แชมป์)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

GPA : 3.49

ประสบการณ์ฝึกงาน : 2 มิถุนายน - 25 กันยายน 2558

ความคิดเห็น

นางสาววริศรา เกิดศิริ (ฟ้า)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

GPA : 3.34

ประสบการณ์ฝึกงาน : 2 มิถุนายน - 25 กันยายน 2558

ความคิดเห็น