preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 19

นางสาวศศินิภา อนุกูลวงษ์ (มิ้งค์)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.9

ประสบการณ์ฝึกงาน : 7 มกราคม 2562 - 29 มีนาคม 2562

ความคิดเห็น

นางสาวณัฐกมลธ์ ดาวกระจาย (ณัฐ)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.56

ประสบการณ์ฝึกงาน : 7 มกราคม 2562 - 29 มีนาคม 2562

ความคิดเห็น

นางสาวสุนันท์ จันทน์บุบผา (อุ๊)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.43

ประสบการณ์ฝึกงาน : 7 มกราคม 2562 - 29 มีนาคม 2562

ความคิดเห็น

นางสาวแคร์เดียร์ กะต๊อดตี้ (เดียร์)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.29

ประสบการณ์ฝึกงาน : 7 มกราคม 2562 - 29 มีนาคม 2562

ความคิดเห็น