preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 11

นางสาวหิรัญญา มาลัยจิตต์ (อายส์)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.86

ประสบการณ์ฝึกงาน : 16 พฤษภาคม 2559 - 16 กันยายน 2559

ความคิดเห็น

นางสาวนวลทิพย์ ขาวขำ (นิ้ง)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.68

ประสบการณ์ฝึกงาน : 16 พฤษภาคม 2559 - 16 กันยายน 2559

ความคิดเห็น

นายอภิชน เจริญธรรม (บอล)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

GPA : 3.5

ประสบการณ์ฝึกงาน : 23 พฤษภาคม 2559 - 23 กันยายน 2559

ความคิดเห็น