Service

client-logo client-logo

Certificate Jiraaccounting

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo

JIRAACCOUNTING Co.,Ltd.

บริษัท จิรการบัญชี จำกัด

เราคือผู้ให้บริการด้านการทำบัญชีและภาษีอากร ประกันสังคม การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีคุณภาพสูงที่สุดด้วยกระบวนการทำงาน และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

เราทำบัญชีโดยยึดมาตรฐานการบัญชี โดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบัญชี ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของเราโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และมีความแม่นยำ ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลด้วย ระบบสารสนเทศ ที่เราพัฒนาขึ้น และทีมงานที่มากด้วยคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเรา

Accounting Service

บริการด้านบัญชี

เราให้บริการจัดทำบัญชีรายเดือน จัดทำงบการเงินประจำปี อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานบัญชีในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว สำหรับลูกค้านิติบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

Taxation Service

บริการด้านภาษีอากร

บริการด้านภาษีอากรของเราจะช่วยให้คุณบริหารจัดการและวางแผนด้านภาษีได้อย่างรวดเร็ว และนำส่งภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ทเผื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Registration

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลต่างๆ จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนด้านภาษีและประกันสังคม พิโกไฟแนนซ์

Business Consulting

บริการที่ปรึกษาธุรกิจ

เราให้คำปรึกษาในด้านบัญชีและภาษีอากร แก่ธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณก้าวเดินในโลกธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพด้วยแผนการวางระบบบัญชี จากประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

เราได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001:2015

เรามุ่งที่จะให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง เราจึงดำเนินงานภายใต้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และผ่านการตรวจรับรองจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

เราเป็นผู้ให้บริการด้านบัญชี และ ภาษีอากรที่ได้มาตรฐานด้วยกระบวนการจัดทำบัญชี และภาษี กระบวนการคัดเลือกผู้สอบ ตลอดจนกระบวนการจัดการและควบคุมด้านคุณภาพ เพื่อให้ได้งบการเงินที่ได้มาตรฐาน ตรงตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากรมากที่สุด

สิงห์เข็มทอง

รางวัลนักบริหารดีเด่น

ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย"

AEC Quality Awards 2021

รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม

ภายใต้โครงการ "โครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียน"

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

news-thumbnail
2566-01-06
Happy New Year 2023 Jiraaccounting Chanthaburi & Rayong

ปีนี้การจัดงานร่วมระว่าง จิรการบัญชี จันทบุรี & ระยอง ภายใต้คอนเซ็ปงาน "Bohemian Style" ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆให้พนักงานร่วมสนุกมากมาย เช่น การแลกของรางวัล , การแจกรางวัลพิเศษต่างๆ , กิจกรรมการละเล่นต่างๆ มากมาย

news-thumbnail
2565-06-23
พิธีไหว้ครู และ มอบทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

บริษัท จิรการบัญชี จำกัด โดยคุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน

news-thumbnail
2565-06-20
พิธีลงนาม MOU คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บริษัท จิรการบัญชี จำกัด & คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถานประกอบช่วยสนับสนุนการผลิตนักศึกษา เป็น ผู้บริหารยุคใหม่