Service

client-logo client-logo

Certificate Jiraaccounting

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo

JIRAACCOUNTING Co.,Ltd.

บริษัท จิรการบัญชี จำกัด

เราคือผู้ให้บริการด้านการทำบัญชีและภาษีอากร ประกันสังคม การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีคุณภาพสูงที่สุดด้วยกระบวนการทำงาน และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

เราทำบัญชีโดยยึดมาตรฐานการบัญชี โดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบัญชี ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของเราโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และมีความแม่นยำ ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลด้วย ระบบสารสนเทศ ที่เราพัฒนาขึ้น และทีมงานที่มากด้วยคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเรา

Accounting Service

บริการด้านบัญชี

เราให้บริการจัดทำบัญชีรายเดือน จัดทำงบการเงินประจำปี อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานบัญชีในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว สำหรับลูกค้านิติบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

Taxation Service

บริการด้านภาษีอากร

บริการด้านภาษีอากรของเราจะช่วยให้คุณบริหารจัดการและวางแผนด้านภาษีได้อย่างรวดเร็ว และนำส่งภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ทเผื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Registration

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลต่างๆ จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนด้านภาษีและประกันสังคม พิโกไฟแนนซ์

Business Consulting

บริการที่ปรึกษาธุรกิจ

เราให้คำปรึกษาในด้านบัญชีและภาษีอากร แก่ธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณก้าวเดินในโลกธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพด้วยแผนการวางระบบบัญชี จากประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

เราได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001:2015

เรามุ่งที่จะให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง เราจึงดำเนินงานภายใต้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และผ่านการตรวจรับรองจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

เราเป็นผู้ให้บริการด้านบัญชี และ ภาษีอากรที่ได้มาตรฐานด้วยกระบวนการจัดทำบัญชี และภาษี กระบวนการคัดเลือกผู้สอบ ตลอดจนกระบวนการจัดการและควบคุมด้านคุณภาพ เพื่อให้ได้งบการเงินที่ได้มาตรฐาน ตรงตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากรมากที่สุด

สิงห์เข็มทอง

รางวัลนักบริหารดีเด่น

ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย"

AEC Quality Awards 2021

รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม

ภายใต้โครงการ "โครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียน"


กิจกรรมของเรา

news-thumbnail
2567-07-18
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันไข้หวัดใหญ่ได้ระบาด บริษัท จิรการบัญชี จำกัด เห็นว่าอาจส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน
จึงได้เพิ่มสวัสดิการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้แก่พนักงานทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

news-thumbnail
2567-07-03
รู้ทันภาษี ธุรกิจท่องเที่ยว และเคล็ดลับงานบัญชีในยุคดิจิทัล

บริษัท จิรการบัญชี จำกัด ร่วมกับ สมาคมส่งเสริการท่องเที่ยวจันทบุรี ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "รู้ทันภาษี ธุรกิจท่องเที่ยว และเคล็ดลับงานบัญชีในยุคดิจิทัล"โดยมีผู้สนใจที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับรองมาตรการเที่ยวเมืองรองจากทางภาครัฐที่ประกาศล่าสุด

news-thumbnail
2567-06-25
เคล็บลับ เครื่องมือในการบริหาร งานบัญชี การเงิน และแนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับงานบัญชีวัด

บริษัท จิรการบัญชี จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรถวายความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน และแนวทางการตรวจสอบภายในวัด แก่เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร เขตปกครองอำเภอมะขาว จังหวัดจันทบุรี ในอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี