preloader
blog-image

ลงนามความร่วมมือ MOU และรับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

  • Posted By Admin
  • 15 สิงหาคม 2560

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา และรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ณ วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี