blog-image

คนรับสุขใจ คนให้อิ่มบุญ โรงเรียนบ้านสวนส้ม จังหวัดจันทบุรี

  • Posted By Admin
  • 01 ธันวาคม 2566

บริษัท จิรการบัญชี จำกัด ร่วมกับลูกค้าจัดทำโครงการ คนรับสุขใจ คนให้อิ่มบุญ บริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านสวนส้ม อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยยอดบริจาคทั้งสิ้น 620,000 บาท แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
1. 300,000 บาท ใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียน สร้างลานอเนกประสงค์ ติดตั้งชุดเครื่องเสียง ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เลี้ยงอาหารกลางวัน
2. 170,000 บาท ใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนทั้งโรงเรียน จำนวน 235 ทุน
3. 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาด.ช.นฤเบศ โพธิ์ทอง นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
4. 100,000 บาท เพื่อปลดหนี้ให้แก่โรงเรียน สำหรับการก่อสร้างรั้วโรงเรียน