preloader
blog-image

หจก.จิรการบัญชี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานปัจฉิม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

  • Posted By Admin
  • 05 เมษายน 2559

หจก.จิรการบัญชี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานปัจฉิม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และเปิดบูธตลาดนัดแรงงานให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วม