preloader
blog-image

Happy New Year 2023 Jiraaccounting Chanthaburi & Rayong

  • Posted By Admin
  • 06 มกราคม 2566

ปีนี้การจัดงานร่วมระว่าง จิรการบัญชี จันทบุรี & ระยอง ภายใต้คอนเซ็ปงาน "Bohemian Style" ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆให้พนักงานร่วมสนุกมากมาย เช่น การแลกของรางวัล , การแจกรางวัลพิเศษต่างๆ , กิจกรรมการละเล่นต่างๆ มากมาย