preloader
blog-image

อบรมความเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี

  • Posted By Admin
  • 08 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี ร่วมกับ ตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดภายในองค์กร โดยให้ความรู้ โทษ ข้อกฏหมาย และตรวจหาสารเสพติดแก่พนักงานทุกคน