preloader
blog-image

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

  • Posted By Admin
  • 22 สิงหาคม 2558

หจก. จิรการบัญชี ได้จัดโครงการอบรม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพิ่มเสริมสร้างความรู้ของบุคลากรในสำนักงาน