preloader
blog-image

งานเลี้ยงประจำปี "The Dream Night Party"

  • Posted By Admin
  • 06 มกราคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชีได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2561 ภายใต้คอนเซ็ปงานปาตี้ชุดนอน "The Dream Night Party" ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆให้ทางพนักงานร่วมสนุกมากมาย เช่น การแลกของรางวัล , บิงโก , การแจกรางวัลพิเศษต่างๆ เป็นต้น