preloader
blog-image

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชีเปิดตัว " JR GROUP สถาบันบริหารงานด้านบัญชีและภาษีอากร" (ACCOUNTING CENTER)

  • Posted By Admin
  • 05 พฤษภาคม 2560

โดยการเปิดตัว JR GROUP ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร ที่เหมาะสมและตรงกับธุรกิจของลูกค้าทุกราย โดยยึดมั่นภายใต้สโลแกนที่ว่า "บริการด้านบัญชีที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจของคุณ"