preloader
blog-image

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองยอดกำไรทะลุเป้า ปี2559 ณ ประเทศเกาหลีใต้

  • Posted By Admin
  • 23 มกราคม 2560

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโดยคุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ ผู้จัดการ พาพนักงานท่องเที่ยว ตกปลาน้ำแข็ง ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อฉลองยอดกำไรทะลุเป้า ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2559