preloader
blog-image

ค่ายอาสาพัฒนานักบัญชี

  • Posted By Admin
  • 18 มกราคม 2560

คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ และทีมงาน หจก.จิรการบัญชี เข้าร่วมเป็นวิทยาการพิเศษประจำค่ายอาสาพัฒนานักบัญชี และเปิดรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจทำงานพาร์ทไทม์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี