preloader
blog-image

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี1/2558

  • Posted By Admin
  • 01 มกราคม 2016

นายอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจิรการบัญชี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี1/2558" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์