preloader
blog-image

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

  • Posted By Admin
  • 24 กรกฎาคม 2562

คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ เข้ารับโล่รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มอบ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562