Login E-mail
BEST ACCOUNTING FOR BUSINESS

จิรการบัญชี เราคือผู้ให้บริการด้านการทำบัญชีและภาษีอากร ประกันสังคม การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีคุณภาพสูงที่สุดด้วยกระบวนการทำงาน และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

เราทำบัญชีโดยยึดมาตรฐานการบัญชี โดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบัญชี ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของเราโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และมีความแม่นยำ ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลด้วย ระบบสารสนเทศ ที่เราพัฒนาขึ้น และทีมงานที่มากด้วยคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน


การทำงานของเราคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เก็บรักษาความลับของลูกค้า และแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าในทุกกรณี


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี บริหารงานโดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ มากกว่า 15 ปี ได้มีการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่าเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้ใช้บริการเราจึงมั่นใจได้ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เป็นที่เชื่อถือ จนทำให้ปัจจุบันเรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ติดต่อสอบถาม และปรึกษาด้านบัญชี การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี

โทร : 039-320-823 (งานด้านบัญชีและภาษีอากร) , 039-320-823 ต่อ 2 (งานจดทะเบียนธุรกิจ) , 087-835-8735

คลิกเพื่อดูแผนที่

LINE ID : @mnk0217o (มี @ ด้วยนะคะ)


News

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ เข้ารับโล่รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มอบ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
อ่านต่อเพิ่มเติม

อบรมความเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี ร่วมกับ ตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดภายในองค์กร โดยให้ความรู้ โทษ ข้อกฏหมาย และตรวจหาสารเสพติดแก่พนักงานทุกคน
อ่านต่อเพิ่มเติม

วิทยากรพิเศษ งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ วิทยากรพิเศษในการอบรมหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน และเทคนิคในการทำงานที่มีประสิทธิ์ภาพ ในงานปัจฉิมนิเทศ ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อ่านต่อเพิ่มเติม

โปรแกรมบัญชี EASY - ACC

DEVELOP By Business Soft

SUPPORT By Jiraaccounting

SOCIALS

FACEBOOK : หจก. จิรการบัญชี
CALL US

TELEPHONE : 039-320-823 (ติดต่องานด้านบัญชีและภาษีอากร)
MOBILE : 087-835-8735 (ติดต่องานจดทะเบียน)
MOBILE : 089-939-4249 (ผู้จัดการ)
CONTACT US

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี
บริษัท เจอาร์ คอนซัลติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
85/28 ถนนมหราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000
© 2015-2019 JIRAACCOUNTING Limited Partnership